Soğutma Büyüsü Soğutma Büyüsü

Buradasınız : Ana Sayfa // Aşk Büyüsü // Pişman Edip Aşık Eden Büyü

Pişman Edip Aşık Eden Büyü

Pişman Edip Aşık Eden Büyü, sevdiğin kişinin sana aşık olması senin en büyük hayalin olabilir ve bilin ki en büyük hayaller bile bazı kişiler için çok kolay elde edilir. Pişman Edip Aşık Eden Büyü konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Ve iz

ehazna mısaka benı israıle la ta’büdune illellahe ve bil valideyni

ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev

ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem

minküm ve entüm mu’ridun.Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune

dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve

entüm teşhedun.Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune

ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan*

ve iy ye’tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm

ıhracühüm* e fe tü’minune bi ba dıl kitabi ve tekfürune bi ba’d*

fe ma cezaü mey yef’alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid

dünya* ve yevmel kıyam.Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil

ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun.Ve le kad

ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli ve ateyna

ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe

küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe

ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun.Ve kalu kulubüna ğulf* bel

leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun.Ve lemma caehüm

kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü

yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu

bihı fe la’netüllahi alel kafirın.Bi’semeşterav bihı enfüsehüm ey

yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala

mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne

azabüm mühın.Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu

nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel

hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi

min kablü in küntüm mü’minın.Ve le kad caeküm musa bil beyyinati

sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Ve iz ehazna

mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv

vesmeu* kalu semı’na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi

küfrihımv kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm in küntüm

mü’minın.Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min

dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn.Ve ley

yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz

zalimın.Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne

eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi

müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima

ya’melun.Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala

kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve

büşra lil mü’minın.Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve

rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın.Ve

le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel

fasikun.E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel

ekseruhüm la yü’minun.

Bir önceki yazımız olan Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur başlıklı makalemizde papaz büyüsü bozan hocalar, papaz büyüsü bozan medyumlar ve papaz büyüsü bozdurma hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş?Yorum yapma kapalı

 
Copyright © 2009 Büyü Bozma.
Kısmet Açma
Tüm hakları saklıdır.
Haberler Haberler