Soğutma Büyüsü Soğutma Büyüsü

Buradasınız : Ana Sayfa // Bağlama Duası // Eşimin bana bağlanması için dua

Eşimin bana bağlanması için dua

sabahları xxx defa okuyun “Allahümme ya camiunnase liyevmin la raybe fih ,icma’beyni ve beyne fülan bihakki hazihil azimetiş-şerifeh bil aceli ve sür-a” oldukça etkilidir.

Bismillâhi’l muhiti! kadimü’l ezeliyyüllezî cema bi nur i vechihi’l ekvani. Ye emeddeha bi kudretihi bi kuvvetin heybeti alâ külli meliki ve felekin ve cinnî ve şeytanin ve sultani mehafetihi cemi-ı mahlukatihi ve ezanet ve tevadaati’l keri-biyyüne min alâ makamatiha ve secedet ve ecabet da’veti is-mihi’l azimüi a’zamü limen tekelleme bihi ve esraet bil be-rahinü’l mahkümeti fî elvahi kulubi’l mütesarrifıne batadin zehecin vahin. Aksemtü aleyküm eyyetühe’l melâiketi’l ulviyeti vel ervahi’r ruhaniyeti bima cernea fî bahri’l esma-i mi-ne’l envari termi bi şühübi’n nari alâ külli men asa daiye’l meliki’l cebbari tahşa şekunin ağla galyehunin yekûn feye-kün. Innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekün. Tekünü’l esma-ihi tai-îne ve lidaıhi racîne ve’l ismi-hi’l azimü’l a’zamü hadimine ve mukarrabîne bi izzeti bat-heşin tahşelanûne eşmehin şemahin elali alâ külli berahin hurinin baruhin baruhin ve hüvellezi yuhyi ve yumitü fe iza kada emran fe innema yekule lehü kün feyekûne en feinne yaûnune fil loıdsiyyetin kadimen ve min şey’in errahmeti rukaman ma izazayi hara men fis semavati vel ardı tavan ev kerhen li azameti’l melikil cebbarillezi celle fî allahin liye-küni kevni kürsiyyihi cehran ceharan yuhricü duhanin suudün nuni muhtebere bi miyra zealin fakşelin şalihin alin ibilin veyhin inneke alâ ma teşa-ü kadir halaka’l arda ala bahri icacu yetelatamü zuhuran. Ve inferade bi’l vahdaniyeti fevka kürsiyyihi lem yettehiz sahibeten velâ veleden ahduru ilâ mekami haza vermu bi şivazin min narin alâ külli men asa daiye’l meliki’l cebbari bi izzeti berhetîhin berhetîhin yehin yehin hüve lâ ilâhe illâ keririn keririn kain cebbari tetlîhin turanin mezcelin bezcelin tebarakallâhü rabbil âlemin. Terkabin tebarekellezi biyedihi’l melekü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Berheşin bi ismihi tücibül melâiketi li daiyyehü galmeşin galmeşin galmeşîşin ğaniyyün fettahun karibün mücibü hutirin haliku’l arşı min kadarati nuru kudretihi kalnehudin. Fatiri’s semavati ve’l ardı caili’l melâiketi rusulen elâyeti kezahırin ecnehitin mesna ve sülase ve ruba’ yezidü fi’l halkı mâ yeşâ-ü innallahe alâ külli şey’in kadîr. Berşanin kâzhîrin nemuşelhin berheyula beşkeylehin bi ismihi yücibü da’veti’l mudattarine kayyümün kazmezin ehata ilmihi bil kâinati ecmaîn. Engalelitin kabaratin gaya-han keydehülâ. Maliki yevmiddîni lehü mülkü’s semavati vel ardı şemhahirin şemhahîrin şariş-şemaha baruh bikehke-hicin keckelemin aksemtü aleyküm bi hakkı’l ismi’l a’zamu ve bi münezzilü elvahyi ale’r rusili illa ma ecibtüm da’veti ve ahdartum hadimu haza’l ameli bismillâhi ucecün bieşhurin âlimu’l melekutiyyeti, aksamtü aleyküm bi’l kâfi ve’n-nuni bi ismihi echizetin beduhullezi yeduru bihi’l felekü’d-deverani ve yebasü men fi’l kuburi yevmin nuşuri ecibid da-i yâ şelhu-bin. İn kânet illâ sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarûn.

Bir önceki yazımız olan Papaz Büyüsü Bozulurmu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Gelen Aramalar:

  • eşimin bana bağlanması için dua
Bu Yazıyı Paylaş?Yorum yapma kapalı

 
Copyright © 2009 Büyü Bozma.
Kısmet Açma
Tüm hakları saklıdır.
Haberler Haberler